Wednesday, February 07, 2007

Appreciation

Thank you, JJ Ignacio:

"sir gibbs: sa pagtangkilik sa industriya ng teatro. at sa walang kapagurang pagtangkilik sa mga dula ng mga baguhan, at pagbigay ng karampatang pagkilala sa mga nagsisimulang theater artists tulad ko. at pati na rin sa karangalang banggit na naigawad mo sa akin sa nakaraang artikulo mo ['Bravo! Best of Theater 2006']. pinahanga mo ako sa dedikasyon mo na maitala ang mga kaganapan sa mga teatro dito sa Maynila. negatibo man o positibo, binibigyan mo ng dagdag na tulak kaming mga theater artists na lalo pang paghusayan ang aming sining. isang napakarangal na gawain. hayaan mo namang ikaw ang bigyang papuri ko ngayon."

3 comments:

aryo said...

About time you get recognized.

Magsitayo tayong lahat! Salubungin ng masigabong palakpakan!

Petra Pan said...

Hi Gibbs!

Am a big fan of yours.

gibbs cadiz said...

haha, you're funny, ARYO! :)

hey PETRA, wala nang bawian yan ha, hehe. zalamas! :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Search this blog or the Web