Sunday, July 19, 2009

BRB

Barely breathing with a slew of Cinemalaya films and plays to catch, on top of pending writing deadlines. Be back in a bit. See you at CCP.

7 comments:

Michelle said...

Wish I could go... :) Enjoy, though!
PS: Your should get a twitter! ;)

ACRYLIQUE said...

Will be there!:)

Nick Pichay said...

hi Gibbs,hope 2 bump into u soon.

Anonymous said...

Sir Gibbs. I e-mailed you regarding the Bilog CD prize (Virgin Labfest Bloig Contest). I'll be at CCP for Cinemalaya too. :)
-Buena Bernal

Anonymous said...

Awaiting your review of the Cinemalaya entries!

beektur said...

After 3 days ayoko na. Dahil:

1. Pagod na akong kumanta ng Lupang Hinirang sa bawat simula pelikula.
2. Pagod na akong makinig sa mga nag ha-harmony habang kumakanta ng Lupang Hinirang.
3. Turete na ako sa xylophone(?) version ng Prelude Etnika ni Kasilag.
4. Pagod na akong makinig sa mga malalakas na usapan ng mga kaibigan ng direktor/writer/editor/cinema-tographer/clapper tungkol sa pelikula habang nakapila bago ang palabas ng pelikula.
5. Pagod na akong makinig sa mga malalakas na usapan ng mga kaibigan ng direktor/writer/editor/cinema-tographer/clapper tungkol sa pelikula habang habang ipinapalabas ang pelikula.
6. Pagod na akong makinig sa mga malalakas na usapan ng mga kaibigan ng direktor/writer/editor/cinema-tographer/clapper tungkol sa pelikula pagkatapos ipalabas ang pelikula.
7. Sawa na ako sa slo-mo, still shots, jim chapellish pianos, filtered sunlight, slow-panning, jagged camerawork, overlapping dialogues, 5-minute crying scenes. Chos!
8. Napanood ko na ang Engkwentro, Lupang Hinarang at Last Supper No. 3. Masaya na ako.

Abaniko said...

Hay, yung balak kong bumili ng pass, napurnada na. Ni isang pelikula wala akong napanood. Nakakatamad kasing pumunta ng CCP sa gitna ng trapik eh.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Search this blog or the Web