Friday, March 12, 2010

Dulaang Laboratoryo's Balintuna: Dalawang Palabas ng Kamatayan

Inihahandog ng Dulaang Laboratoryo (Theater 200) ang “Balintuna: Dalawang Palabas ng Kamatayan” (“Ang Seremonya” at “Balik-tanaw”).

Ang “Balik-Tanaw” ay hango sa orihinal na dulang “Happy Days” ni Samuel Beckett, kwento ng tatlong babaeng naghahanap ng dahilan sa kanilang kinalagakan.

“Ang Seremonya” naman ay salin ng dulang “The Maids” ni Jean Genet. Tungkol sa magkapatid na sina Soledad at Clara, kapwa mga katulong na naninilbihan sa kanilang senyorang may tamis-pait na asal sa kanila.

“Ang Balintuna: Dalawang Palabas ng Kamatayan” ay isang kolaborasyon mula sa anim na magtatapos sa kursong Sining Panteatro ng Unibersidad ng Pilipinas. Itatampok sina Carlo Pagunaling (Disenyo Pamproduksyon), Loren Rivera (Disenyo ng Ilaw), Angienelie Jose (Tagapamahala ng Produksyon) at sina Lucky de Mesa, Hazel Maranan, Cinderella Mayo (mga magtatanghal) sa ilalim ng direksyon ni Paul Santiago.

Ang dula ay itatanghal sa Marso 18 (7 p.m.), Marso 19 (7 p.m.), Marso 20 (10 a.m. at 3 p.m.), Marso 21 (3 p.m. at 7 p.m.), 2010, Teatro Hermogenes Ylagan, Faculty Center, UP Diliman, Quezon City.

Admission is free. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan o i-text si Angienelie Jose 0927-3540045.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Search this blog or the Web