Monday, June 27, 2011

And he huffed and he puffed...


“Ito ay isang malinaw na insulto sa ating Civil Code at sa katuruan ng Simbahang Katolika! Kawawa naman ang mga taong ito! Wala nang kinikilalang Diyos! Wala na rin silang paggalang sa kanilang sarili! Dapat na matigil ang kahibangang ito! Ang mga nagpakasal at nagkasal ay mayroong mga problema sa pag-iisip.”

-- Catholic Bishop Carlito Cenzon reacting to reports that pastors of the Metropolitan Community Church of Metro Baguio officiated the wedding of at least eight gay couples in Baguio City last June 25. [From The Professional Heckler]

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Search this blog or the Web