Monday, July 11, 2011

Kung bakit kailangan nating mangahas lumabas

The most resonant lines from this year's breakout hit at the Virgin Labfest 7, Dingdong Novenario's Kafatiran. Bravo!

TONIO: Ayoko na ring lumabas. Dito sa loob maari kong gawin ang nais kong gawin, kung tatanggapin nyo ako. Mukha namang pare-pareho tayo ng kinagigiliwan. Ang paglikha, ang sining, lahat ng magaganda sa mundo. Ang mga munting larong-isip na minsan ay nahihirapan silang unawain sa labas.

OBET: Pag lumabas tayo’y susugpuin nila tayo. Duduraan, sasampalin, bubugbugin, pahihirapan.

KIKO: Ngunit di tayo pwedeng manatili lamang dito sa loob. Sa ating pananatili sa loob hinahayaan nating nakatago ang ating mga tunay na damdamin. Lalo nating itinatago kung sino tayo sa mga taong araw-araw nating kahalubilo, sa ating mga minamahal. Lalo tayong nalalayo sa kanila at lalo silang napapamahal sa isang taong hindi ako. Napapamahal sila sa aking balatkayo ngunit hindi sa tunay na ako.

OBET: Pag lumabas tayo sasaktan nila tayo. Hindi nila tayo maiintindhihan.

SIANO: Tama si Ka-Kiko. Ang ating paglabas ang unang hakbang upang tayo’y maintindihan. Ito ang unang hakbang para sa ating kalayaan. Maaaring maging madugo ang digmaan ngunit kung sa huli’y matitikman ko ang tamis ng kalayaan, titiisin ko ang mga dura, sampal, bugbog, at pasakit.

KIKO: Sa paglabas natin, nakatitiyak akong magkikita tayong muli. At nakatitiyak din akong makakahanap tayo ng iba sa ating pangkat na patuloy na hinahanap ang kalayaan...


2 comments:

Jake said...

Aray ko!

Anonymous said...

Mabuhay ang nasa loob!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Search this blog or the Web